Sut mae plant yn ymateb i’r ffaith bod eu rhieni’n gwahanu a sut i’w helpu

Mae’r tabl canlynol yn dangos ymatebion posibl plant i’r ffaith bod eu rhieni yn gwahanu. Mae’r ymatebion yn seiliedig ar oedran. Nid yw’r bandiau oedran yn rhai pendant, ac mae pob plentyn yn gallu ymateb mewn gwahanol ffyrdd.

Ticiwch y blwch siec i olrhain eich cynnydd drwy'r canllaw.

Clipboard Icon
Eich canllaw cymorth
Yn y canllaw hwn
Character icon for support guide menu header
Support guide
Cynnydd Cyffredinol