Ffordd fwy syth

Isod ceir datganiadau sy’n adlewyrchu bod ar y ffordd fwy syth. Ticiwch bob datganiad sy’n berthnasol i chi ac yna gwasgwch y botwm Cyflwyno.

Tick each statement that applies to you
 • Cael sgyrsiau dawel, aeddfed am eich plentyn
 • Symud ymlaen a gwneud pethau'n wahanol yn y dyfodol
 • Siarad â'ch plentyn am yr hyn sy'n digwydd
 • Derbyn y gall eich plentyn deimlo'n wahanol i chi a charu'r ddau riant
 • Canolbwyntio ar y pethau y mae gennych reolaeth drostynt
 • Gwneud dewisiadau positif er eich mwyn chi a'ch plentyn
Tick each statement that applies to you
 • Llai o wrthdaro
 • Rheoli emosiynau tanbaid drwy siarad yn blaen, ond heb fod yn llym
 • Meddwl am bethau o safbwynt eich plentyn
 • Clywed yr hyn y mae eich plentyn yn ei ddweud
 • Eisiau stopio dioddef eich hun
 • Meddwl am yr hyn y gallwch chi ei wneud
 • Rwy'n ystyried defnyddio gwasanaeth cyfryngu
Cyfanswm nifer y ticiau
Cyflwyno

Mae’n ymddangos dy fod ti ar y trywydd iawn, ond dyw’r daith ddim ar ben eto. Yn bwysig iawn, rwyt ti’n meddwl am yr hyn mae dy blentyn yn ei brofi, ac rwyt ti’n gallu gofyn iddo/iddi sut mae’n teimlo. Rwyt ti’n cydnabod y bydd adegau pan fyddi di’n anhapus neu’n flin – gyda’r sefyllfa neu dy gyn bartner – ond rwyt ti’n ymrwymo i weithio drwy’r adegau anodd hyn a gofyn am help pan fydd ei angen.

Os wyt ti wedi gadael unrhyw un o’r datganiadau hyn heb eu ticio, bydd y canllaw hwn yn werthfawr i ti beth bynnag. Wrth i ti weithio trwy’r canllaw hwn, byddi di’n gweld syniadau amrywiol a all wneud gwahaniaeth i fywyd dy blentyn, a dy helpu i roi tic ger mwy o’r datganiadau sy’n adlewyrchu dy fod ti ar ffordd fwy syth.

Ticiwch y blwch siec i olrhain eich cynnydd drwy'r canllaw.

Clipboard Icon
Eich canllaw cymorth
Yn y canllaw hwn
Character icon for support guide menu header
Support guide
Cynnydd Cyffredinol