Ffrindiau a theulu eich plentyn

Mae ffrindiau a theulu yn bwysig iawn i’ch plentyn a gallent golli cysylltiad â’r bobl y maent agosaf atynt am nifer o resymau sydd y tu hwnt i’w rheolaeth.

Gall fod nifer o resymau am hyn, gan gynnwys symud cartref, a phobl yn cymryd ochrau.

Cliciwch isod i lawrlwytho gweithgaredd i nodi ffrindiau a theulu sy’n bwysig i’ch plentyn neu’ch plant. Rhowch enw eich plentyn yn y canol ac unrhyw ffrindiau a theulu sy’n bwysig iddyn nhw yn y blychau o amgylch. Os oes gennych fwy nag un plentyn, gallwch lungopïo’r diagram neu ddefnyddio inc lliw gwahanol ar gyfer pob plentyn.

Ticiwch y blwch siec i olrhain eich cynnydd drwy'r canllaw.

Clipboard Icon
Eich canllaw cymorth
Yn y canllaw hwn
Character icon for support guide menu header
Support guide
Cynnydd Cyffredinol