Sut mae plant yn addasu

Mae’r ffordd mae plentyn yn addasu i’r sefyllfa yn dibynnu ar y canlynol:

  • Lefel a dwyster y gwrthdaro
  • Y diffyg cysylltiad â rhiant, brawd, chwaer, aelod agos arall o’r teulu neu ffrindiau
  • Lefel y gefnogaeth gan ei rieni
  • Gallu ei rieni i addasu
  • Newid yng nghyllid y cartref
  • Faint o newidiadau sydd a pha mor gyflym maen nhw’n digwydd – partneriaid newydd, ble mae’n byw, newid ysgol, mynediad at ei ffrindiau
  • Ei bersonoliaeth, ei oed, ei ryw a’i gam datblygu.

Ticiwch y blwch siec i olrhain eich cynnydd drwy'r canllaw.

Clipboard Icon
Eich canllaw cymorth
Yn y canllaw hwn
Character icon for support guide menu header
Support guide
Cynnydd Cyffredinol