Eich Perthynas

Efallai y byddwch yn dioddef amrywiaeth o emosiynau anodd yn ystod y broses o wahanu neu ysgariad, ond bydd angen i chi ddatblygu perthynas newydd, barchus gyda’ch cynbartner er mwyn i chi allu magu eich plentyn ar y cyd. Dyma’r meysydd yr eir i’r afael â nhw yn yr adran hon:

  • Magu plant gyda’ch gilydd pan nad ydych chi’n bartneriaid mwyach
  • Ymdopi â sgyrsiau anodd ac osgoi gwrthdaro gyda’ch cynbartner
  • Deall ac ymateb i wrthwynebiad gan eich plentyn
  • Rheoli cyswllt â’ch cynbartner; parhau’n barchus a bod yn hyblyg
  • Ymdrin â rhiant anodd a chanolbwyntio ar eich plentyn.
Clipboard Icon
Eich canllaw cymorth
Yn y canllaw hwn
Character icon for support guide menu header
Support guide
Cynnydd Cyffredinol